ای پاکی ها، ای عاطفه ها، ای مهربانی ها، امروز روز شماست. از خانه بیرون آیید و کوچه کوچه شهر را از عطر دل انگیز خود سرمست سازید. ای گندم زارهای محبت، برخیزید و خورشید را خوشه چین گرمی خود سازید؛ و تو ای عشق، امروز از دستان مهربان این مردم بر کویر نیاز ببار و دشت را پر از گل نیکوکاری کن.
خانواده «کلیدبهشت» از شما خیرین دعوت میکند تا در #کمپین جمع آوری کمک ویژه نوروز همراه ما باشید
برای کمک در این امر حسنه میتوانید کمک های نقدی خود را به شماره حساب موسسه خیریه کلید بهشت(۵۵۹۳۰۲۸۲۳۳۰۶)
شماره کارت موسسه خیریه کلید بهشت(۵۳۶۳_۱۲۳۴_۱۰۱۲_۵۸۹۲)
(بانک سپه به نام موسسه خیریه کلید بهشت)واریز کنید
و برای اهدای کمک های غیر نقدی خود با شماره تماس۰۲۱۶۶۰۹۷۰۲۲تماس بگیرید.
قدر دان همه شما یاوران نیکوکار هستیم که با دغدغه های انسان دوستانه عشق و‌ مهربانی را در جهان جاری میکنید .
دست های مهربان شما می تواند آرزوی فرشتگان کوچک موسسه خیریه‌ کلید بهشت را برآورده سازد.