کمک به مناطق محروم

(روستاهای محروم استان هرمزگان)

برگزاری ضیافت شام

(با هدف ایجاد همبستگی میان مددجویان)

توزیع پوشاک و سبد کالا 

(ویژه نوروز ۹۷)

توزیع افطاری  

(ویژه رمضان ۱۳۹۷)

توزیع پوشاک و سبد کالا 

(ویژه رمضان ۱۳۹۷)